Radiologia stomatologiczna

Radiologia stomatologiczna

W naszej przychodni funkcjonuje gabinet radiologiczny, który pomaga nam postawić odpowiednią diagnozę i zaplanować leczenie stomatologiczne. Posiadamy aparat radiologiczny marki SOREDEX, który daje nam natychmiastowy wynik z możliwością wydruku na kliszy fotograficznej lub zapisu na płycie CD.

Zdjęcia wewnątrzustne zębowe

Zdjęcia wewnątrzustne zębowe są zdjęciami cyfrowymi o wysokiej rozdzielczości i minimalnej dawce promieniowania.

Zdjęcia pantomograficzne

Zdjęcia pantomograficzne pozwalają na jednoczesne uwidocznienie całego uzębienia, kości szczęk, zatok przy dawce promieniowania odpowiadającej 4-5 zdjęciom punktowym. Badanie umożliwia dentyście m.in. zaplanowanie zabiegu implantologicznego, leczenia paradontozy oraz skomplikowanych przypadków leczenia endodontycznego i chirurgicznego.

Zdjęcia cefalometryczne

Zdjęcia cefalometryczne to zdjęcia rentgenowskie boczne głowy pacjenta mające zastosowanie przede wszystkim w diagnostyce ortodontycznej. Analiza tych zdjęć pozwala na ocenę stosunków przestrzennych zębów i szczęk oraz innych struktur czaszki pacjenta. Wykonywane są przed planowanym leczeniem i po jego zakończeniu co pozwala na ocenę wyników leczenia.

Zdjęcia stawów skroniowo-żuchwowych

Zdjęcia stawów skroniowo-żuchwowych stanowią pomoc w diagnostyce schorzeń struktur stawowych twarzoczaszki. Objawy chorobowe dotyczące stawów są często dyskretne i niejednoznaczne, dlatego badania RTG mogą dostarczyć wielu informacji odnośnie przyczyny, lokalizacji i postaci nieprawidłowości.

Zdjęcia zatok

Zdjęcia zatok to zdjęcia wykonywane do oceny zatok szczękowych, czołowych, sitowych, a także do wykrycia złamań części środkowej czaszki.

Zdjęcia zgryzowe zębów

Zdjęcia zgryzowe zębów wykonywane są w celu stwierdzenia obecności oraz położenia zębów niewidocznych w jamie ustnej, wad zgryzu, obecności ciała obcego, kamieni w śliniankach oraz wykrywania zmian zapalnych.

Zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe

Zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe służą do wykrycia próchnicy na powierzchniach zgryzowych oraz stycznych zębów, a także do oceny szczelności wypełnień.