Joanna Kietlińska-Rymarczuk

Chirurg, Stomatolog
Joanna Kietlińska-Rymarczuk

Joanna Kietlińska-Rymarczuk ukończyła Warszawski Uniwersytet Medyczny. W 2014 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej. Zajmuje się chirurgią stomatologiczną, implantologią, protetyką, periodontologią, stomatologią zachowawczą, stomatologią dziecięcą.