Martyna Bajak-Pach

Kierownik medyczny, Stomatolog
Martyna Bajak-Pach

Lek. dentysta Martyna Bajak-Pach w naszej przychodni zajmuje się głównie protetyką (korony, mosty, odbudowy na implantach, protezy, zabiegi metodą All-On-4™). Ponadto pełni funkcję kierownika medycznego.

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jej specjalizacja to stomatologia zachowawcza z endodoncją.

Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Chętnie poszerza swoją wiedzę i umiejętności, biorąc udział w wielu kursach i szkoleniach.