Protetyka

Protetyka Zamość

Protetyka stomatologiczna to dziedzina stomatologii zajmująca się poprawianiem i odtwarzaniem prawidłowych warunków zgryzowych i uzupełniania braków zębowych.

Usługi w ramach protetyki stomatologicznej

Współczesna protetyka stomatologiczna oferuje bardzo wygodne rozwiązania, np. mosty i korony porcelanowe i pełnoceramiczne na cyrkonie, protezy szkieletowe, protezy całkowite, protezy elastyczne i bezklamrowe, protezy zatrzaskowe.

Protetyka stomatologiczna wiąże się także z usługami stomatologii estetycznej, oferując korekty i przebudowy zębów. W takich przypadkach, dzięki zastosowaniu koron i licówek porcelanowych, można uzyskać doskonałe efekty estetyczne.

W naszej przychodni zwiększyliśmy możliwości uzupełnień protetycznych dzięki zastosowaniu cyfrowego skanera Apollo Di, który pozwala na precyzyjne odwzorowanie warunków protetycznych bez wykonywania wycisku, lecz poprzez przesłanie obrazu do pracowni protetycznej, która szybko wykona doskonałe uzupełnienie.

Wykonujemy korony porcelanowe cyfrową metodą CAD-CAM w ciągu zaledwie dwóch godzin.

Wykonujemy również natychmiastowe naprawy protez.

CEREC – leczenie protetyczne podczas jednej wizyty

Cyfrowe laboratorium protetyczne CEREC – to innowacyjna metoda leczenia protetycznego podczas jednej wizyty. Cały proces leczenia następuje w 5 następujących po sobie etapach.

1. Skanowanie
Zamiast tradycyjnych wycisków stosujemy nowoczesne skanowanie wewnątrzustne, dzięki któremu otrzymujemy wirtualny wycisk. Wynik skanowania jest rejestrowany i archiwizowany przez komputer systemu Cerec. Wirtualny wycisk przewyższa wycisk tradycyjny, bowiem rejestruje tkanki twarde i miękkie w prawidłowym położeniu niezmienionym uciskiem masy wyciskowej jak również z większą precyzją odwzorowuje relacje zębów.

2. Projektowanie
Wirtualne projektowanie polega na optymalnym zaprojektowaniu rekonstrukcji protetycznej. System Cerec posiada bazę 2500 projektów spośród których proponuje odbudowę znajdującą się w prawidłowych relacjach z zębami sąsiednimi i przeciwstawnymi, posługując się punktami referencyjnymi wskazanymi przez lekarza.

3. Tworzenie uzupełnienia pełnoceramicznego
Po etapie skanowania i projektowania, który trwa od kilku do kilkunastu minut, następuje dobór wielkości i odcienia kostki porcelanowej. Dostępne są kostki zarówno jedno jak i wieloodcieniowe.

4. Rekonstrukcja
Cyfrowa frezarka Cerec wykonuje rekonstrukcję w ciągu kilkunastu minut z dokładnością do 25 mikronów

5. Cementowanie
Gotową rekonstrukcję cementuje się zgodnie z procedurą właściwą dla prac pełnoceramicznych.

Zalety takiego rozwiązania:
• czas wykonania pracy (podczas jednej wizyty),
• szczegółowość obrazu sytuacji wewnątrzustnej,
• dokładność rekonstrukcji w odtworzeniu wielkości zęba,
• precyzyjność w odtworzeniu kształtów wszystkich powierzchni, przestrzeni międzyzębowych oraz płaszczyzn i punktów stycznych.