Aleksandra Kasprzycka

Rejestratorka
Aleksandra Kasprzycka

Aleksandra Kasprzycka jest rejestratorką medyczną. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku e-edytorstwo i techniki redakcyjne. Posiada kwalifikacje z organizacji i prowadzenia archiwum.

W naszej przychodni jest odpowiedzialna za obsługę pacjentów.