Jakub Demski

Stomatolog
Jakub Demski

Jakub Demski ukończył studia na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Staż podyplomowy odbywał w NZOZ Maria Kietlińska Przychodnia Specjalistyczna. Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Swoją wiedzę i umiejętności nieustannie poszerza uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach.

Ukończył specjalizację ze stomatologii zachowawczej i endodoncji. Zajmuje się chirurgią, protetyką i stomatologią zachowawczą.