Joanna Biernacka

Asystentka, Higienistka
Joanna Biernacka

Joanna Biernacka jest w naszej przychodni kierownikiem zespołu asystentek stomatologicznych i dyplomowaną higienistką stomatologiczną. Posiada też dyplom rejestratorki medycznej oraz dyplom technika sterylizacji. Stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach.

Menu