Monika Sitek

Higienistka
Monika Sitek

Monika Sitek jest higienistką stomatologiczną, ponadto ukończyła pedagogikę terapeutyczną z rehabilitacją oraz kurs rejestratorki medycznej.